dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletแนะนำคณะกรรมการชุมชน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2558
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH KSM NEWS...

   

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-*-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ข่าวเด่นเทศบาล

 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน

โดยมี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ
รายการมอบสิ่งของ ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1.,มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อน
2.มอบไม้เท้าค้ำยันให้ผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาเรื่องความเคลื่อนไหว
3.มอบแว่นตาให้แก่ผู้มีปัญหาทางสายตา
4.มอบพันธ์ปลาน้ำจืด พันธ์พืช พันธ์ผักสวนครัวและปุ๋ยชีวภาพ ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงานที่ร่วมออกโครงการให้บริการประชาชน
1.ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาเบื้องต้น แก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ตรวจรักษาโรคต่างๆ ตรวจเบาหวาน ทำฟัน ถอนฟัน ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และบริการตรวจวัดความดันโลหิตฟรี ตรวจเลือดดูการทำงานของตับและไต ตรวจคัดกรองหามะเร็งเต้านมระยะแรก ให้ความแนะนำเรื่องสุขภาพทั่วไป และความรู้เรื่องมะเร็ง สอนการตรวจหามะเร็งระยะแรกด้วยตนเอง ให้ความคัดกรองเรื่องสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่การชั่งน้ำหนัก ประเมินดัดชะนีมวลกาย วัดความดัน ให้ปรึกษาเรื่องสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยโดยการแพทย์แผนไทย ให้ความรู้ในการป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสต์การแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษากฎหมายและแจกหนังสือกฎหมาย บริการตัดผมชายหญิง ฟรี และนวดฝ่าเท้า ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการ แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสถิติ จำนวนประชากร ให้ความรู้เรื่องการใช้ถนนทางหลวง ให้บริการการช่วยเหลือคนพิการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนพิการ บริการรับเรื่องราวร้องเรียน และร้องทุกข์ภาคการเกษตร แก้ไขปัญหาหนี้สินที่ดินทำกินภาคการเกษตร จัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ โดยหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการ สหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการร่วมกลุ่มสหกรณ์เสริมกิจกรรมความรู้เด็กนักเรียน โดยนำกระปุกออมสินกระต่ายออมทรัพย์ ออมความดีมาจำหน่ายให้เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดร่วมกิจกรรมนำไข่ไก่มาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค บริการสารเร่ง คอคอ127 บริการน้ำหมักชีวภาพ เอกสารเผยแพร่การพัฒนาที่ดิน บริการวิเคราะห์ดิน แนะนำให้คำปรึกษาการบริการจัดการน้ำ รับจองติดตั้งโทสับ อินเตอเน็ตความเร็วสูง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิด ทำหมันสุนัขและแมว เพศผุ้เพศเมีย บริการรับออกใบอนุญาตขายสุรายาสูบ ไพ่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร ฝั่งมัธยมต้น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

More...

 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายวิระวัฒน์ กอศิริวลานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ทต.เขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมงานพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 18 กองทุน และตั้งขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ

More...

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. 
นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 
พร้อม นาวาเอก(พิเศษ)สุรัตน์ นวลสุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมพิธีเปิดหอพระและเบิกเนตรพระพุทธสิงหนาทราชนาวี หน่วยบัญชาการสงคราพิเศษทางเรือ โดยพลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่สักการะบูชาของข้าราชการ ทหาร และประชาชนทั่วไป ณ หอพระ นสร.กร.ตำบลแสมสาร

More...

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น.

นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมกีฬาฟุตบอลเยาวชนขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 ณ สนามฟุตบอลบ้านพักข้าราชการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ หมู่ 4 
โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลของเด็กและเยาวชนให้เล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานกีฬาฟุตบอล และยังสามารถพัฒนาการเล่นกีฬาฟุตบอลอาชีพได้ในอนาคตต่อไป

More...

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น.

นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมสภา

More...

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30น. 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 
พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ จังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์

More...

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.

นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ วัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการเอาชนะยาเสพติดให้ทุกภาคสาวนในสังคมร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.

นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมประชุมศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ วัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการเอาชนะยาเสพติดให้ทุกภาคสาวนในสังคมร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30น. 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 
และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ "ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาเทควันโด ชุมชนเขาคันธมาทน์" ณ ศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ 
พร้อมทั้ง รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ

สำหรับในการจัดโครงการครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแบบใหม่ๆโดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมกำลังกายให้เข้มแข็ง สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุนชนฯ รวมถึงการวางรากฐานทางด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนต่อไปในอนาคต และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็มีน้องๆสนใจในการออกกำลังกายด้วยกีฬาเทควันโดเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว...

More...

 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00น. 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ (เขตฐานทัพเรือสัตหีบ) ได้เป็นประธานเปิดโครงการ "อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสัตหีบ (เขตฐานทัพเรือสัตหีบ) 
โดยมี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานดับเพลิง และครูโรงเรียนสัตหีบ ร่วมงานดังกล่าว
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว ก็เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟในสภานศึกษา ซึ่งในงานมีการบรรยาย และสาธิตการดับไฟเบื่องต้น การปฐมพยาบาล จากพี่ๆนักดับเพลิงของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีน้องๆโรงเรียนสัตหีบหลากหลายระดับชั้น ให้ความสนใจ และเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก...

More...

 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายฐาปนันท์ รักธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ประจำปี 2558 ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

More...

 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น.นายวิระวัฒน์ กอศิริวลานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 โดยมีนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา ทต.เขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ด้วยโรงเรียนสัตหีบ กำหนดจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนทั้งในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลอง รวมถึงนำไปใช้เพื่อความบันเทิงในด้านต่างๆในการส่งเสริม การฝึกทักษะ และการฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีความเชื่อมั่นในตนเองกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและพัฒนาตนเองให้มีทักษะต่างๆมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ ณ อาคารมัธยม โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ

More...

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวิระวัฒน์ กอศิริวลานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สวนกรมหลวงชุมพร หนองตะเคียน

More...

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

 วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ เด็กชายวีรพงศ์ อุ่นวิเชียร หรือน้องกันต์ เด็กวัย 2 ขวบครึ่ง หลังซุกซนคลานตกลงไปในสระว่ายน้ำ สมองขาดออกซิเจน นอนเป็นเจ้าชายนิทรา

More...

 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๑๕ น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นสีเขียว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนและประชาชนจำนวน 150 คน และร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สู่ท้องทะเล" ณ บริเวณอ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

More...

ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...


More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : admin@sattahip.go.th