dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
dot
dot
bulletประวัติ และตราสัญลักษณ์
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลชุมชน
dot
dot
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS} ::OFFLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::


ข่าวเด่นเทศบาล

 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย บัญชาการนาวิกโยธิน ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

More...

 เมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ร่วมงานพิธีสวดพระอภิธรรม พระครูวิบูลธรรมบาล (เหล็ง ธมฺมปโล) โดยวัดสามัคคีบ รรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ฯพณฯสนธยา คุณปลื้ม อดีต รมว.วัฒนธรรม นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ โรงเรียนบ้าน กม.5 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชมรมลูกเสือชาวบ้าน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม พระครูวิบูลธรรมบาล (เหล็ง ธมฺมปโล) ณ ศาลาการเปรียญวัดสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน สปสช. ณ ห้องประชุมสภา อาคารอเนกประสงค์ 

More...

 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะบำบัดผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 3 

More...

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายประสงค์ เอี่่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ งานเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

- ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงค์ จำนวน 63 รูป

ณ บริเวณมณฆลพิธีหน้าพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา(พระพุทธรูปแกะสลักพระหน้าผาเขาชีจรรย์)

More...

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้เป็นประธานในงานพบปะสังสรรค์ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครบรอบ 5 ปี ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานปิดพิธีโครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลง สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานเปิดพิธีโครงการประกวดวงดนตรีและขับร้องเพลง สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ ทต.เขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณมณฆลพิธีหน้าพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา(พระพุทธรูปแกะสลักพระหน้าผาเขาชีจรรย์)

More...

 วันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในวันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่พุทธศาสนิกชน และ ประเทศชาติ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและรับมอบโล่เกียรติยศจากพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 13 ณ วัดราษฎร์ศรัทธา(วัดท้ายดอน) ต.แสนสุข จังหวัดชลบุรี

More...

 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2557 นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม  ณ ห้องประชุมอบรมวัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร 

More...

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพอภิธรรมศพ พระครูวิบูลธรรมบาล ณ ศาลาการเปรียญ วัดสัตหีบ

More...

วันที่  22  กรกฎาคม  2557 นายไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยา  นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการแต่งผม-เสริสวย ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  นาย ศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

นายประสงค์  เอี่ยมสุข  รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน ชุมชนคลองกานดา  เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม  2557 ณ อาคาร 100 ปี กรมสรรพาวุธทหารเรือ

More...

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  ร่วมพิธิแห่เทียนพรรษา ณ วัดสัตหีบ เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม  2557 ที่ผ่านมา

More...

 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานประชุมพิจารณาปรับปรุงงบประมาณแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

 

 

More...

More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...


More...

More...

More...

More...


More...

More...

More...

More...

More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : sattahip_ssm@hotmail.com