dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletแนะนำคณะกรรมการชุมชน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2558
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH KSM NEWS...

   

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-*-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ข่าวเด่นเทศบาล

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยของเทศบาลตำบลเขตรอุดม ศักดิ์
วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้
การที่จะทำให้ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว เจริญรุ่งเรืองย่อมจะต้อง มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้สะอาด สวยงาม ทันสมัย เหมาะสม สามารถที่จะทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่ควรสร้างขึ้นใหม่ ก็ควรจะให้สอดคล้องกับสภาพและภูมิปัญญาของท้องถิ่น และ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามไปก็คือการสร้างบุคคลที่มีความรอบรู้ ข้อมูลในด้านสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของตนเองได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ที่สามารถจะนำเสนอข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว ในรูปของการเป็นมัคคุเทศก์วัยเด็กหรือมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์และบริเวณใกล้เคียง ของอำเภอสัตหีบ ค่อนข้างจะสวยงาม สะอาด และติดอันดับต้นๆของประเทศ และระดับโลก อยู่หลายแห่ง ซึ่งการที่นักเรียนได้เข้ามาฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในฐานะการเป็นนักเรียนและการเป็นมัคคุเทศก์นำเสนอข้อมูลสถานที่และแหล่ง ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่ง ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 17.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดการประชันร้องเพลง "ลูกทุ่งทีวีพูลเดินสาย" โดย บริษัท ไทยทีวี จำกัด ผู้ผลิตรายการวาไรตี้ลูกทุ่ง ภายใต้ชื่อ "ลูกทุ่งทีวีพูล" ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น. ในงานพบกับการเฟ้นหาดาวประชัน และแดนซ์ประชัน ผู้มีใจรักในบทเพลงลูกทุ่ง และความความฝันที่จะได้มีโอกาศมาร้องเพลงกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดังที่ชื่นชอบ อีกด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการต่อยอดผ้าบาติคชนิดคุณภาพสูง ปีที่ 2 ประเภทเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาคันธมาทน์

More...

วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 9.45 น. นายฐาปนันท์ รักธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝายกั้นน้ำ(Check dam) ฝายแม้วเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อคืนระบบนิเวศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี - บีเจซี สนับสนุน นาวิกโยธิน กองทัพเรือ สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อคืนระบบนิเวศทางธรรมชาติ และเป็นศูนย์การเรียนรู้การรักษาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริฯ จำนวน 60 ฝาย มูลค่า 150,000 บาท ในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร ณ บริเวณปากทางเข้ากองพันลาดตระเวนกองพลนาวิกโยธิน

More...

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00 น. นายฐาปนันท์ รักธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.45 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการต่อยอดผ้าบาติคชนิดคุณภาพสูง ปีที่ 2 ประเภทเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2558 โดยฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 22-26 มิ.ย 58 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาคันธมาทน์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

More...

วันที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) บริการซ่อมสร้างและถ่ายทอดความรู้บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องยนต์เล็ก และรถจักรยานยนต์ โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ณ อาคารพักอาศัยส่วนกลางของกองทัพเรือ แฟลต 7 โดยเปิดศูนย์ซ่อมแบ่งออกเป็น 4 ช่วง
ช่วงที่1 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558
ช่วงที่2 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2558
ช่วงที่3 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558
ช่วงที่4 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558

More...

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ สำนักปฎิบัติธรรมวัดคลองทราย ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

More...

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 นางอรุฎา หงดิษฐาราม นักวิชาการสุขาภิบาล ๗ วช เป็นผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ รับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

More...

ประมวลภาพการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆมีผลกับการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลเสียในด้านต่างๆ และมีแนวโน้มในการเกิดภัยพิบัติต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ในแต่ละครั้ง มีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียให้กับประชาชน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและการแก้ไขปัญหา จะต้องเสริมสร้างการพัฒนาความรู้ ความชำนาญ และประสิทธิภาพของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ได้รับความรู้ ความชำนาญ ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ วิธีการในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมทั้งเพิ่มความรู้ความเข้าใจในหลักการป้องกันและบรรเทาอันตราย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัยต่างๆ และเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ เพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีส่วนร่วมกับทางราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมร่วมกัน

More...

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพนม จ.สุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการควบคุมประชากรลิง ประจำปี 2558 ตามที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับข้อร้องเรียนจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ และหน่วยราชการในค่ายกรมหลวงชุมพร ตลอดจนชุมชนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนแหลมเทียน ชุมชนเตยงาม และ ชุมชนทุ่งโปรง ซึ่งมีบ้านพักข้าราชการ/ลูกจ้าง จำนวนกว่า 1,621 ครอบครัว มีผู้ปฏิบัติงานและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ มากกว่า 10,000 คนได้รับความเดือดร้อนจากการบุกรุกของลิง เนื่องจากสำนักงานและบ้านพักอาศัยที่อยู่ในค่ายกรมหลวงชุมพร ส่วนใหญ่จะมีที่ตั้งติดกับชายเขาซึ่งเป็นป่าที่มีสภาพสมบูรณ์ จึงมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้แหล่งอาหารและพื้นที่หากินไม่เพียงพอ จนขาดความสมดุลทางธรรมชาติ เป็นเหตุให้ลิงต้องออกจากป่าเพื่อหาอาหารและรุกเข้ามายังพื้นที่อาศัยของ มนุษย์ จนก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น บุกรุกเข้าไปรื้อค้นทำลายทรัพย์สินในบ้านพัก ในสำนักงาน คุ้ยเขี่ยถังขยะ ห้อยโหนเสาไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายเคเบิล ทำให้ระบบไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าดับ เกิดความเสียหายต่อระบบอีเลคทรอนิค ขโมยทรัพย์สินนักท่องเที่ยว และมีแนวโน้มจะเข้าทำร้ายนักท่องเที่ยวหรือผู้เข้าไปใกล้ อีกทั้งยังเป็นพาหะนำโรค มาสู่คน เช่น โรคฝีดาษลิง โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น สำหรับฝูงลิงที่เป็นปัญหาในปัจจุบันมีจำนวนราว 1,000 ตัว เป็นลิงแสมซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่่า พ.ศ.2535 เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของหน่วยงานราชการและชุมชนจากปัญหาดัง กล่าว อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตาม ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จึงได้จัดทำ โครงการควบคุมประขากรลิง ประจำปี 2558 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำหมันลิงตัวผู้จำนวน 100 ตัวโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันประกอบด้วย ฐานทัพเรือสัตหีบ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2(ศรีราชา) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 และทีมจับลิงจากสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ จังหวัด สมุทรสาคร ณ ห้องประชุมฐานทัพเรือสัตหีบ

More...

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้กลับมาสู่สภาวะที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชนและสังคม รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ประกอบกับกลุ่มพลังแผ่นดินต่างๆที่มีอยู่ขาดความร่วมมืออย่าง ต่อเนื่องในการปฎิบัติงานด้านยาเสพติด หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ การแพร่ระบาดของยาเสพติดจะทวีความรุนแรงต่อไป อันส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติ จนยากเกินกว่าที่จะเยียวยาแก้ไขเสริมสร้างพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนให้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข มีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกันสร้างชุมชนและหมู่บ้านของตนให้เข้มแข็งนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายในพื้นที่เข้าดูแลแก้ไข และให้การสนับสนุน โดยองค์กรภาคเอกชน ในการแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นปัจจัยหลักกล่าวคือคนในชุมชนต้องมีบทบาทความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของตน เอง ด้วยเหตุผลดังกล่าวชุมชนคลองกานดา จึงร่วมกับ มัสยิดอัลฮูดา และโบสถ์คริสต์ จึงได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ มัสยิดอัลฮูดา ชุมชชนคลองกานดา

More...

วัน ที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 10.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการคิดในวัยรุ่น ของชุมชนเตยงาม ประจำปี 2558 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตอน ธรรมะสู่ดวงใจ (Dhamma to heart) เปิดประตูใจใส่ธรรม นำสู่โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนและประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับปัญหาของวัยรุ่นและผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น ณ หอประชุม 55 ฝั่ง ม.ต้น โรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

More...

ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...


More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : admin@sattahip.go.th