dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletแนะนำคณะกรรมการชุมชน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2558
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECHNEWS

2  มีนาคม  2558  เวลา 09.00 น. โครงการส่งเสริมคาราวานเด็กในชุมชน  ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ฝึกทหารใหม่

 

 

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ข่าวเด่นเทศบาล

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "ครั้งที่ 11" ประจำปี 2558 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กนักเรียนอย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน ได้แก่ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมระหว่างเด็กนักเรียนผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

More...

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณประจำปี 2558 โครงการยกย่องสร้างสรรค์ บุคคลที่เป็นแบบอย่างและทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและศาสนา รางวัล "คนดีของแผ่นดิน" จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรี เป็นประธานและประทานรางวัลดังกล่าว ณ สโมสรทหารบก(วิภาวดี)

More...

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. กองเรือยุทธการ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรมพัฒนาชายหาด และเก็บขยะใต้น้ำ อ่าวดงตาล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

More...

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในโครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาน 2558 ภาคเรียนที่ 2/2557 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่ายุบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กและรับทราบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองเด็ก ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ

More...

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายวิรวัฒน์ กอศิริวลานนท์ ประธานสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานประชุมสภาเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อม นายฐาปนันท์ รักธรรม เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเกียรติงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ กองบังคับการ กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในโครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครอง ประจำปีงบประมาน 2558 ภาคเรียนที่ 2/2557 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขาคันธมาทน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กและรับทราบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และเพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองเด็ก ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์

More...

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมทักษะ กีฬาเปตอง ชุมชนเขาคันธมาทน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาเปตองของนักเรียนและเยาวชน และเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เสริมสร้างการออกกำลังกายให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

More...

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนากิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล ประจำปี 2558 (กิจกรรม อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทำ ปุ๋ยน้ำและการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชปลอดสารพิษ) ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการเตรียมงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นปูชนียสถานน้อมนำให้ระลึกถึงพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นที่รวมพลังจิตใจ พลังศรัทธาและความนิยมนับถือของประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการห้องเย็น สวัสดิการร้านค้าและบริการ ทร. ณ กองบังคับการ กิจการห้องเย็น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

More...

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ ได้มาตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งมอบนโยบายและให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.45 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียน สุจริต กิจกรรม ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ one teacher one product โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์

More...

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.09 น. วันยกองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขึ้นแท่นหน้าสำนักงานตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อม นายกำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี ร่วมงานมหกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพฐานทัพเรือสัตหีบ สนันสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ บริเวณหน้าสโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ

More...

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.05 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 ณ สนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

More...

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในพิธีปิดมีกิจกรรมประกวด MR& MISS Recycle โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน เห็นความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน

More...

ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...


More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : admin@sattahip.go.th