dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletแนะนำคณะกรรมการชุมชน
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2560
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2559
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2558
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletงบการเงินประจำปี
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
bulletแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 เพิ่มเติม(ฉบับที่2)
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2557
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bullet แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECHKSM NEWS...

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ข่าวเด่นเทศบาล

 เมื่อวันที่( 11 พ.ค. 59) ที่สนามบอลกองพันทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาโทจามร พลูเนียม ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้งที่ 1 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดฟุตบอล7 คนช้างแดงคัพต้านภัย ยาเสพติดครั้งที่ 9 โดยมี นายประสงค์เอี่ยมสุข รองนายกเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พันทหารปืนใหญ่และนักฟุตบอลร่วมให้การต้อนรับ

More...

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมแสดงความยินดีกับประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กิจกรรม ประชุมอบรมให้ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

  วันที่ 6 พ.ค.59 นาย ศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม โครงการการทำหมันลิงในระยะที่2 จำนวน 130 ตัว ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ค่ายฟุตบอลชุมชนเตยงาม ระหว่างวันที่ 6-9 พ.ค. 59 

โดยมีวัตถุประสงค์ กระตุ้นให้ประชากรในชุมชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้หันมาออกกำลังกายโดยใช้กีฬาฟุตบอลซึ้งจัดเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเข้ามาสร้างแรงกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาร่วมโครงการ เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และเป็นกำลังสำคัญของชาติ ต่อไป ณ สนามฟุตบอลกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ชุมชนเตยงาม

More...

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่นายสนธยา คุณปลื้ม ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องแสนสุข แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

More...

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น.นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด เข้ารับเข็มเครื่องหมายแสดงความสามารถของกองทัพเรือให้เป็นกิตติมศักดิ์ โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

More...

 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมโครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นนการบำรุงรักษา จารีตประเพณีส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่แก่ท้องถิ่นสืบไป ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานสงกรานต์และแนวทางปฏิบัติตามแบบอย่างประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ถูกต้อง เกิดความสุขสนุกสนาน และส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมได้แสดงความกตัญญูกตเวทีได้ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ณ วัดเขาคันธมาทน์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดพื้นที่สาธารณะของภาคประชาชนที่มีการจัดกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงผลงานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เข้าถึงคุณค่าของงานศิลปะและวัฒนธรรม มีการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง ณ วัดเขาคันธมาทน์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

 วันที 12 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยภายในพิธีพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร คณะผู้บริหาร นำโดย นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ และปลัดเทศบาล ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย วอลเลย์บอลเด็กและเยาวชน ชุมชนแหลมเทียน ณ อาคารพละศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ

More...

 วันที่ 31 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กและเยาวชน (summer camp) ประจำปี 2559 น. ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร หอประชุม 25 (ฝั่งม.ปลาย)

More...

 วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน เยาวชน ประจำปี 2559 การปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การฝึกฝนอบรมสั่งสอน จากครอบครัว โรงเรียน และวัด ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรม จะเป็นพื้นฐานสำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ โดยมีผู้ขเ้าร่วมโครงการ "การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวนทั้งสิ้น 90 รูป ณ สำนักสงฆ์จิตตภาวัน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

 วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมกิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการังและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่หาดเตยงามอ่าวนาวิกโยธิน เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2559 และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในทะเลและชายฝั่ง ณ บริเวณอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน พื้นที่หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

 เมื่อวันที่ 16 มี.ค.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชน ช่วงปิดเทอม ชุมชนแหลมเทียนและชุมชนเตยงาม ณ หอประชุมโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ร.อ.เสวก พ่วงบังลังก์ ประธานชุมชนแหลมเทียน คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมโครงการ

ร.อ.เสวก พ่วงบังลังก์ กล่าวรายงานว่า การออกกำลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค คนทุกเพศทุกวัยสามารถออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงได้ โดยเฉพาะในหมู่เยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญชองชาติในอนาคต ชุมชนแหลมเทียนและชุมชนเตยงามจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมออกกำลังกายในช่วงปิดเทอม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะในด้านฟุตบอล มีความรู้ในเวชศาสตร์การกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชุมชนต่อไป
นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานว่าจะเห็นได้ว่า การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ การจัดทำโครงการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการให้เด็กและเยาวชนได้หันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาที่เด็กๆชอบเพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ทุกประการ

More...

 วันที 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก และเยาวชน "ค่ายวิชาการ summer camp" ประจำปี 2559 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และศิลปะ มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาภาคเรียนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14-31 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร

More...

 วันที 7 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานประชุมพนักเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานโครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลให้เด็กได้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย ซึ่งผู้ปกครองของเด็กถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีความสำคัญที่สุดต่อการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียน 
ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง ๓ ศูนย์ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการดูแลเด็ก ได้รับความรู้และรับทราบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จึงมีความจำเป็นจัด “โครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีโอกาสพบปะผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า อันจะส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าเมื่อเด็กนักเรียนได้เข้ามารับบริการในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์แล้ว เด็กนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทางการศึกษาและพัฒนาการในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด

More...

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานโครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดป่ายุบ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลให้เด็กได้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย ซึ่งผู้ปกครองของเด็กถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งซึ่งมีความสำคัญที่สุดต่อการดำเนินชีวิตของเด็กนักเรียน 
ในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ทั้ง ๓ ศูนย์ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการดูแลเด็ก ได้รับความรู้และรับทราบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จึงมีความจำเป็นจัด “โครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครอง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีโอกาสพบปะผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า อันจะส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าเมื่อเด็กนักเรียนได้เข้ามารับบริการในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์แล้ว เด็กนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทางการศึกษาและพัฒนาการในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุ

More...

 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานโครงการประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขาคันธมาทน์

 

More...

ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

More...

More...

More...


More...

More...

More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

More...

More...

More...

More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : admin@sattahip.go.th