ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
dot
dot
bulletประวัติ และตราสัญลักษณ์
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลชุมชน
dot
dot
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2562
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS} ::OFFLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ERROR::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(3)::


ข่าวเด่นเทศบาล
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์และคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำ หัวนายอำเภอสัตหีบ ณ ศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ
More...

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมขบวนแห่พิธีเปิดงานสงกรานต์ประจำปี 2557 นำโดย นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และ พนักงานเทศบาล ณ วัดหลวงปู่อี๋

More...

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสามเณรและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาคันธมาทน์

More...

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้มีการรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่  10  เมษายน  2557 นายไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยา  นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขาภิบาลและคุ้มครองผู้บริโภค  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 

More...

เมื่อวันที่  8  เมษายน  2557  นายศุภชัย  นิ่มอนงค์  รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  รับรางวัลประทาน "สิงห์ทอง" รางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2557  รางวัลนักปกครองท้องถิ่นแห่งปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสืต กรุงเทพฯ

More...

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557  นายมนตรี  สุขช่วย  รองปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกงพานพันดอน  จังหวัดอุดรธานี  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1   ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

 

More...

เมื่อวันที่  2  เมษายน  2557  นายศุภชัย  นิ่มอนงค์    รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  นายประสงค์  เอี่ยมสุข  รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่  1  เมษายน  2557  นายไพโรจน์  มาลากุล ณ อยุธยา  นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  ร่วมงานสถาปนา กองพลนาวิกโยธิน 25 ปี  ณ ค่ายพระมาหาเจษฎาราชเจ้า  กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

More...

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 นาย มนตรี สุขช่วย และ นายกฤติน มีลาภ รองปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ต้อนรับคณะดูงาน จาก เทศบาลตำบลสามเงา จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานในเรื่อง การจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 60 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา ได้เข้าร่วมการเลือกประธานประสานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานในการอบรมเชิงปฎิบัติการฟื้นฟูการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ครั้งแรก โดยนายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในการประชุมสภาและประดับขีดเครื่องหมายให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์  

More...

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลดอนโมง จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2557 นาย ไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายค่ายฟุตบอลเยาวชนนาวีจูเนียร์

More...

เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2557  นายไพโรจน์ มาลากุล  ณ อยุธยา  นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรรัฐประศาสตรมาหาบัณฑิต  (รปม.) มหาวิทยายลัยราชภัฎพิบูลสงคราม   ณ ห้องประชุมสภา  เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

More...


More...


More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : sattahip_ssm@hotmail.com