dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
dot
dot
bulletประวัติ และตราสัญลักษณ์
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลชุมชน
dot
dot
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS} ::OFFLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::


ข่าวเด่นเทศบาล

 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมรักษาความปลอดภัย ณ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

More...

 วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด สำนักงานกิจการสถานีบริการยานยนต์ ณ กิจการสถานีบริการยานยนต์

More...

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 วันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไปและ บุคคลากร ของรัฐ ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

 

More...

 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอสัตหีบ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยราชการในอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางเหร่คงคาราม

More...

 วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2 กรมสารวัตรทหารเรือ ประจำปี 2557 ณ กองบังคับการ กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 2 กรมสารวัตรทหารเรือ

More...

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ" ในวันไลออนส์สากลบริการ ณ สวนริมภูรีสอร์ท ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

More...

 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้ารับเกียรติบัตรอำเภออนามัย การเจริญพันธุ์ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ

More...

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ร่วมเป็นเกียรติงานเกษียณอายุราชการของครู/อาจารย์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ประจำปี 2557 ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร

More...

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขตรอุดมศักดิ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมรดน้ำศพบิดาพระครูสีลสารธิคูณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขาคันธมาทน์

More...

 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และเป็นการจำกัดจำนวนประชากรสนัขและแมวไม่ให้เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดป่ายุบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

More...

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานทำบุญ เรือหลวงตากสิน ขึ้นระวางประจำการ ครบรอบ 19 ปี ณ เรือหลวงตากสิน

More...

 เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้โครงการตามรอยพระยุคลบาทมหาราชา ปลูกล้านกล้าพันธุ์ไม้ถวายมหาราชินี โดยมี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ป่าสิริเจริญวรรษ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

More...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ "ดีเด่น" ในอำเภอสัตหีบ ประจำปี 2557 และได้รับรางวัล "ชมเชย" ในระดับจังหวัดของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557 โดย นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นเกียรติขึ้นรับรางวัลดังกล่าว

More...

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานในโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

More...

More...

More...

More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...


More...

More...

More...

More...

More...

 

 

More...

More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : sattahip_ssm@hotmail.com