dot dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
dot
dot
bulletประวัติ และตราสัญลักษณ์
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletข้อมูลชุมชน
dot
dot
bulletโครงสร้างการบริหาร
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
dot
dot
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2555
bulletเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ 56
bulletเทศบัญญัติประจำปี 2554
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
bulletงบการเงินประจำปี
dot
dot
bulletรายรับ-รายจ่าย
bulletแผนพัฒนาสามปี 2556-2558
bulletแผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559
bulletแผนพัฒนาสามปี (2557 - 2559)เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)
bulletแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2556
bulletแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2558-2560 [์NEW]
dot
dot
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองวิชาการและแผนงาน
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletเสียงธรรมนำความสุข


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS} ::OFFLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::


ข่าวเด่นเทศบาล

 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. นายประสงค์ เอี่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานในโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่2 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันพยาบาล ณ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน

More...

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 07.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ อาคารกองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

More...

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในโครงการเป็นที่หนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านวัดเขาคันธมาทน์

More...

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันภัยสาธารณะ โดยในวันนี้มีการฝึกซ้อมเบื้องต้นการป้องกันภัยในครัวเรือน ณ หลังดับเพลิงเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในโครงการประชุมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ครั้งที่3 เวลา 9.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในโครงการอบรมให้ความรู้ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยในงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ได้มอบตะแกรงเหล็กรองรับขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ

More...

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 โดยได้มีการประดับขีด ของพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้แก่

 

- นางอรุฎา หงดิษฐาราม ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อมฝ่ายบริหารสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล 7ว สังกัดงานและกองราชการเดิม

- น.ส.ณัชชา พงษ์ใหม่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ียว ฝ่ายอำนวยการสังกัด สำนักปลัดเทศบาล เลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 3 สังกัดงานและกองราชการเดิม

More...

 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานปิดโครงการค่ายปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงพละศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ

More...

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านสำหรับหมู่บ้านที่มีผล การปฎิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ดี(B) และ เริ่มสร้างผลงาน (C)โดยมีนายประสงค์ เอี่่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเขต รอุดมศักดิ์ได้เข้าร่วมในโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. นายประสงค์ เอี่่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหลวงใต้ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 นายประสงค์ เอี่่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ จังหวัดราชบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 นายประสงค์ เอี่่ยมสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ โรงพละศึกษา โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ

More...

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น และ สมาชิกสภาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย ให้กับประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ชุมชนจุกเสม็ด ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองกองทัพเรือ2

More...

No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
No article here !
ประชาสัมพันธ์เทศบาล
More...

More...

More...

ประกาศเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

More...


More...

More...

More...

More...

More...

 

 

More...

More...


More...

More...

More...

More...

More...

www.sattahip.go.th
เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ รถพยาบาลฉุกเฉิน โทร 0-3843-5976 0-3843-5968-70 ต่อ 199 e-mail : sattahip_ssm@hotmail.com