ReadyPlanet.com
dot
dot
ติดต่อ webmaster
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
dot
dot
สมัครสมาชิก

dot
bulletรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
bulletประกาศตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ
bulletประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
bulletความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
dot
dot
bulletความหมายของตราสัญลักษณ์
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจ
bulletสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
bulletประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
bullet ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
bulletกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองสาธารณสุขฯ
bulletกองการศึกษา
bulletโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ 1
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่ายุบ
bulletศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจุกเสม็ด
bulletกองสวัสดิการสังคม
bulletกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
bulletกองการเจ้าหน้าที่
bulletกองช่างสุขาภิบาล
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletสถานธนานุบาล
bulletทำเนียบคณะกรรมการชุมชน
bulletแผนที่ชุมชน
bulletทำเนียบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
bulletคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
bulletติดต่อกองราชการ
bulletนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
bulletการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
bullet แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม Dos & Don’ts
bulletประมวลจริยธรรมบุคคลากร
bulletการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม
dot
dot
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
bulletเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข)
bullet แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
dot
dot
bulletแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
bulletรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
bulletรายงานแสดงผลการดำเนินตามนโยบายที่แถลงต่อสภาฯ
bulletรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พ.ศ.2566
bullet แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
bullet มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
bulletรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อปท. และการยกระดับผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.
bullet แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570
bulletแผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2563-2565
bulletรายงานผลติดตามประเมินผลฯ แผน ปปช.4ปี (2561-2564)
bulletแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
bullet รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
bullet รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
bulletรายงานการรับ-จ่ายเงิน
bulletประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการใช้จ่ายเงิน
bulletงบการเงินประจำปี
bullet รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน
dot
dot
bulletรายงานกิจการประจำปี
bulletหน่วยตรวจสอบภายใน
bulletแหล่งน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletประกาศลดขั้นตอน
bulletดาวห์โหลดแบบฟอร์มให้บริการ
bulletสถานที่ท่องเที่ยว
bulletทำเนียบกรรมการชุมชน
bulletทำเนียบข้อมูลกลุ่มอาชีพ
bulletโครงการฝึกอบรมทำแผนชุมชน
bullet รายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2566
bullet ทะเบียนปราชญืชาวบ้าน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์
bulletศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
bulletข้อมูลผู้สูงอายุ
bulletการมีส่วนร่วมของประชาชน
bulletNo gift policy
dot
dot
bulletสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
bulletเสริมสร้างรายได้
bulletจัดหางาน
bulletกฎหมายและระเบียบต่างๆ
bulletศูนย์รวมหนังสืออีเล็กทรอนิกส์
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ ทต.
bulletเสียงธรรมนำความสุข
bullet108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
bullet ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
bulletคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน


สถานะระบบ
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล {NAS Udomsak} ::ONLINE::
ระบบอินเตอร์เน็ต ::ONLINE::
ระบบเครือข่ายไร้สาย ::ONLINE(6)::
Power by KasemSoftTECH


หน้ารวมกลุ่มเว็บบอร์ด > กลุ่มบุคคลทั่วไป

กลุ่มบุคคลทั่วไป


ก่อนหน้า12ถัดไป

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติสอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (สอบถาม) 2015-10-152015-10-1689321
 
กระทู้ปกติสอบถามค่ะ (สุภีนันท์) 2014-10-132014-10-2015111
 
กระทู้ปกติเรื่องการโอนย้ายค่ะ (สุภีนันท์) 2014-10-102014-10-1413921
 
กระทู้ปกติอยากสอบถามตำแหน่งว่างนะค่ะ (จิ๊บ) 2014-07-242014-08-1318111
 
กระทู้ปกติเรียน (จิรนันท์) 2014-07-242014-08-1316221
 
กระทู้ปกติไม่ทราบว่าขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างบ้างหรือป่าวค่ะ (ฐานิตฐิตาภา ศรีโสม) 2014-05-282014-06-0416711
 
กระทู้ปกติเบอร์โทรรถดูดส้วม (นคร เพียรประเสริฐ) 2014-05-242014-06-0368511
 
กระทู้ปกติสอบถาม การต่อเติมบ้านที่ถูก (ชาย เตาถ่าน) 2014-04-302014-05-2015701
 
กระทู้ปกติตำแหน่ง วิศวกรโยธา ว่างมั้ยค่ะ (ส.ต.หญิง ชุติกาญจน์ สดใส) 2014-04-292014-05-0717781
 
กระทู้ปกติเรียนสอบถามตำแหน่งงานว่างด้านสาธารณสุข (SUPHAPRON) 2014-03-042014-03-1017381
 
กระทู้ปกติเรียน สอบถามการโอนย้าย (อ้อย) 2014-02-082014-02-1817231
 
กระทู้ปกติจดทะเบียนการค้า (KiLo) 2014-02-072014-02-1217431
 
กระทู้ปกติสอบถามตำแหน่งว่าง (จะ๊ะเอ๋) 2013-12-062014-01-1417422
 
กระทู้ปกติขอเรียนถามค่ะ เรื่องขอรับเบี้ยเลี้ยงชีพคนชราต่อเนื่อง (ธันยนันท์) 2013-10-082013-10-0919971
 
กระทู้ปกติการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ (ลูกชาย) 2013-07-242013-08-0222361
 
กระทู้ปกติเรียนสอบถาม (ผู้สมัคร) 2013-07-102013-07-2121121
 
กระทู้ปกติพิธีเปิดร้านศูนย์บาท ชุมชนทุ่งโปรง ร้านแรกของภาคตะวันออก (ร้านศูนย์บาท ชุมชนทุ่งโปรง) 2013-05-152013-05-1519260
 
กระทู้ปกติสอบถามผู้บริหารเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ (คนซอยบ่อนไก่ที่ไปมาซอยเย็นฤดี) 2013-05-012013-05-1520371
 
กระทู้ปกติช่วยทำหมันสุนัข แมวอีกเมื่อไหร่ค่ะ (ปลา) 2012-12-122012-12-1924731
 
กระทู้ปกติลานเต้นแอโรบิค (ไอติม ทะเล) 2012-07-302012-08-2425011
 
กระทู้ปกติจ่ายค่าขยะ (่คนเตาถ่าน) 2012-07-282012-08-0124891
 
กระทู้ปกติขอเชิญเพื่อนๆ หรือท่านผู้ปกครองที่มีบุตรหลานสนใจใน \ (สัตหีบบีชดอทคอม) 2012-07-022012-07-0226760
 
กระทู้ปกติประกวดร้องเพลงเเละวงดนตรี (บางเสร่) 2012-06-242012-07-0621561
 
กระทู้ปกติทำไมไม่สอนดนตรีไทยทุก ศพด.(อังกะลุง) (ผู้ปกครองนร.) 2012-04-242012-04-3022881
 
กระทู้ปกติงานวันสงกรานต์ (คนวัดเขา) 2012-04-152012-04-2421891
 
กระทู้ปกติชื่นชมงานป้องกัน ฯ (pr.) 2012-03-232012-03-2321950
 
กระทู้ปกติเรียนผู้เข้ารับการเลือกสรรฯ ทุกท่าน (เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์) 2012-03-082012-03-0824750
 
กระทู้ปกติสนามเด็กที่รอคอย....จากผู้ใหญ่ใจดี (ตัวแทนเด็ก) 2012-03-042012-03-0922691
 
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องการโอนย้ายพนักงานจ้างตามภารกิจ (พิจิตรา วุฒิสาร) 2012-02-202012-02-2228561
 
กระทู้ปกติผลสัมภาษณ์จะออกวันไหน ที่ใดครับ ? (ผู้สัมภาษณ์) 2012-02-172012-02-2125271
 
กระทู้ปกติอยากทราบรายชื่อ (Secret) 2012-02-162012-02-2023361
 
กระทู้ปกติรายชื่อผู้สมัครงาน (กชกร) 2012-02-062012-02-0726241
 
กระทู้ปกติอยากทราบว่า ผลผู้มีสิทธิสอบอ่ะครับ อยุ่ลิ้งไหนเอ่ย (แมว) 2012-02-062012-02-0720511
 
กระทู้ปกติอยากทราบว่า ผลผู้มีสิทธิสอบอ่ะครับ อยู่ลิ้งไหนเอ่ย (^^) 2012-02-062012-02-0723281
 
กระทู้ปกติดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (Secret) 2012-02-062012-02-0723991
 
กระทู้ปกติตำแหน่ง หน.สป. (คนที่อยากพัฒนาการทำงานของห้อง) 2012-02-052012-02-1426381
 
กระทู้ปกติอยากรู้มากๆ (คนที่สงสัย) 2012-02-042012-02-0423520
 
กระทู้ปกติถามเรื่องงาน (คนตกงาน) 2012-02-022012-02-0322371
 
กระทู้ปกติผมอยากจะขอลาน x-treme และ b-boy (นาย ก) 2012-01-312012-02-0225611
 
กระทู้ปกติสอบถามตำแหน่งว่าง (คน อบต.) 2011-12-062011-12-0725931
 
กระทู้ปกติสอบถามตำแหน่งว่างค่ะ (สา) 2011-11-242011-11-2921011
 
กระทู้ปกติขอเชิญร่วมงานอัญเชิญท้าวมหาพรหมปางสวัสดี องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ณ.วัดช่องแสมสาร (สัตหีบทัวร์) 2011-10-212011-10-2123240
 
กระทู้ปกติขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ปี พ.ศ.2554 ณ วัดช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี (สัตหีบทัวร์) 2011-10-212011-10-2121120
 
กระทู้ปกติเจ้าเบิร์ธหาย (Arthit) 2011-10-082011-10-0820100
 
กระทู้ปกติตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุขสามารถโอนมาทศเขตรอุมศักดิ์ได้หรือไม่ (นก) 2011-09-262011-09-2817831
 
กระทู้ปกติบัตรประจำตัวประชาชนหายทำยังไง (ชัยธวัช) 2011-09-212011-09-2242061
 
กระทู้ปกติสอบถามตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (คิดถึงลูก) 2011-09-202011-09-2816961
 
กระทู้ปกติต้องการจะบริจารหนังสือ ให้ห้องสมุดสวนสาธารณะหนองตะเคียน ต้องทำอย่างไร (poo) 2011-09-162011-09-1923561
 
กระทู้ปกติแก้ไขความเข้าใจผิดระหว่างเทศบาลกับทีมผลิตวิดิทัศน์ (ทีมผลิตวิดิทัศน์) 2011-09-022011-09-0218100
 
กระทู้ปกติติดตามความรับผิดชอบ (eggtv.film@hotmail.com) 2011-08-292011-08-2919830
 

ก่อนหน้า12ถัดไป


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 www.sattahip.go.th